Memo-vrtic
06.12.2017.
GRADONAČELNIK MEĐU NAJMLAĐIMA

 

Svaki prosinac u dječjem vrtiću je tradicionalno najsvečaniji i najradosniji mjesec u godini.

Prosinac sa sobom nosi mnogo srcu dragih blagdana, a jedan od djeci najdražih,  zasigurno je i blagdan Svetog Nikole.

Povodom blagdana Sv. Nikole,  6.12.2017. Gradonačelnik Grada Senja, gosp.Sanjin Rukavina sa svojim suradnicima  posjetio je djecu Dječjeg vrtića Travica i tom ih prigodom darovao. Djeca su  se zahvalila  recitacijama i pjesmom.

U veseloj atmosferi djeca su s Gradonačelnikom razgovarala  o darovima, dobroti, prijateljstvu , pomaganju i međusobnom  uvažavanju.

Gradonačelnik je u svom govoru istaknuo da je u dječjem vrtiću uređeno dječje igralište u vrijednosti 95.000,00 kn.

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA