Memo_Senj_panorama4
07.01.2021.
Grad Senj raspisao natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s prebivalištem na području Grada Senja

Odlukom Gradonačelnika Grad Senj je raspisao natječaj za dodjelu 4 studentske i 4 učeničke stipendije za studente i učenike koji imaju prebivalište na području Grada Senja.

Grad Senj u ovoj školskoj godini 2020./2021. već stipendira 11 studenata i 6 učenika.

U proračunu Grada Senja za 2021. godinu osiguran je iznos od 230.000,00 kuna što je povećanje u odnosu na 2020. kada je u proračunu za ovu namjenu bilo osigurano 180.000,00 kuna.

Iznos mjesečne stipendije je 1.000,00 kuna za studente i 650,00 kuna za učenike.

Sve detalje natječaja, kao i potrebne obrasce za prijavu možete naći OVDJE

 

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA