Picture 006_opt
19.08.2020.
Grad Senj i ove godine osigurao sredstva za dodatne obrazovne materijale osnovnoškolaca

Grad Senj je i ove godine osigurao sredstva za nabavu dodatnih obrazovnih materijala za sve učenike polaznike Osnovne škole S. S. Kranjčevića u Senju  i pripadajućih matičnih škola u Sv. Jurju, Krasnu i Vratniku.

U proračunu Grada Senja osigurana su sredstva u iznosu od 155.000,00 kuna za ovu namjenu.

Senjske osnovnoškolce će prvi  nastavni dan u školi dočekati svi potrebni udžbenici, radne bilježnice i ostali dodatni  obrazovni materijali za novu školsku godinu.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA