Memo-zimska-sluzba
09.02.2017.
Grad Senj dobio sredstva za sufinanciranje zimske službe

Gradonačelnik grada Senja Darko Nekić, prof.  potpisao je s Hrvatskim cestama Ugovor o sufinanciranju zimske službe za 2016. godinu.

Hrvatske ceste d.o.o. i Grad Senj potpisali su 26. siječnja 2017. ugovor o korištenju sredstava za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama za 2016. godinu u iznosu od 1.665.020,00 kn. Doznačena sredstva se mogu iskoristiti isključivo kao naknada troškova koje je Grad Senj imao u 2016. godini za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, a koje su u nadležnosti Grada Senja.

Gradonačelnik je dogovorio i potpisivanje Ugovora s Hrvatskim cestama d.o.o. po istim uvjetima i s istim iznosom i za 2017. godinu.

Ovaj iznos će uvelike pomoći Gradu Senju u daljnjoj kvalitetnoj organizaciji, kao i pripravnosti zimske službe na području grada.

 Zimska-sluzba-03

Zimska-sluzba-01

Zimska-sluzba-02

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA