ARHIVA – Programi i planovi – 2013-2017

 

2017.

PLAN prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2017. godinu
IZMJENE I DOPUNE
(25.09.2017.,PDF_minPDF)

Pravilnik o korištenju službenog automobila
(08.09.2017.,PDF_minPDF)

PLAN prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2017. godinu
IZMJENE I DOPUNE

(25.07.2017.,PDF_minPDF)

 

2016.

Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja kata u Gradu Senju za 2017. godinu
(21.12.2016.,PDF_minPDF, 9.84 MB)

IZMJENE I DOPUNE  PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE
(04.03.2016.,PDF_minPDF)

IZMJENE PLANA prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2016. godinu
(04.03.2016.,PDF_minPDF)

ZAKLJUČAK o visini naknade za novorođenu djecu na području Grada Senja
(13.01.2016.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2016. godini
(07. 01. 2016.,PDF_minPDF)

SOCIJALNI PROGRAM GRADA SENJA ZA 2016. godinu
(07.01.2016.,PDF_minPDF)

ODLUKU o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Senja
(23.12.2015.,PDF_minPDF)

 

 

2015.

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2015. godini – 2. izmjene i dopune
(25.11. 2016.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2015. godini
(08. 01. 2016.,PDF_minPDF)

 

2014.

Prijedlog plana subvencioniranja poljoprivrednika za 2014. godinu -
1. izmjene i dopune

(03.09.2014.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2014. godini -
2. izmjene i dopune

(28. 08. 2014.,PDF_minPDF)

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU
(16. 07. 2014.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2014. godini -
1. izmjene i dopune

(18. 06. 2014.,PDF_minPDF)

 


SOCIJALNI PROGRAM GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
(05.02.2014.,PDF_minPDF)

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2014. godini
(29. 01. 2014.,PDF_minPDF)

PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA U 2014. GODINI
(29.01.2014.,PDF_minPDF)

Prijedlog plana subvencioniranja poljoprivrednika za 2014. godinu
(15.01.2014.,PDF_minPDF)

 

2013.

PLAN prijama osoba za stručno osoposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu
(07.02.2013.,PDF_minPDF)

Prijedlog plana subvencioniranja poljoprivrednika za 2013. godinu
(17.01.2013.,PDF_minPDF)

Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2013. godinu
(9. 01. 2013.,PDF_minPDF)

Prijedlog socijalnog programa Grada Senja za 2013. godinu
(24.10.2012.,PDF_minPDF)


 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA