ARHIVA – JAVNI NATJEČAJI I POZIVI

Natječaji i javni pozivi


2015.

>> NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
(Senj, 13. porsinca 2015. godine,Word_min2doc)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju / zamjenu nekretnina
(Senj, 25. listopada 2015. godine, PDF_minPDF)

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova zgrada u 2015. godini /ponovljeno/
(Senj, 21. listopada 2015. godine, Word_min2docx)

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
(Senj, 16. listopada 2015.,Word_min2doc)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(Senj, 23. kolovoza 2015.,Word_min2doc)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na Oglas za višeg referenta -komunalnog redara /icu, na određeno vrijeme – 6 mjeseci (Oglas objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 12. kolovoza  2015.)
(Senj, 12. kolovoza 2015.,Word_min2docx)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(Senj, 09. kolovoza 2015.,Word_min2docx)

>> NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U SENJU
(Senj, 09. kolovoza 2015.,Word_min2docx)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju – zakup nekretnina – IZMJENA I DOPUNA –
(Senj, 28. srpnja 2015.,Word_min2doc)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju – zakup nekretnina
(Senj, 26. srpnja 2015.,Word_min2doc)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA
koji podnose prijavu na Oglas za komunalnog redara /icu, na određeno vrijeme -3 mjeseca
(Senj, 8. srpnja 2015. godine, PDF_minPDF)

>> NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda
(Senj, 7. lipnja 2015. godine, PDF_minPDF)

>> NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova/kioska
(Senj, 20. svibnja 2015. godine, PDF_minPDF)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju / zakup zemljišta
(Senj, 19. travnja 2015. godine, PDF_minPDF)

>> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA – Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Općeg upravnog odjela Grada Senja, na neodređeno vrijeme
(Senj, 14. travnja 2015. godine, PDF_minPDF)

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova  zgrada u 2015. g.
(Senj, 25. ožujka 2015. godine)

>> UPUTE I OBAVIJEST - za OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto komunalni redar
(12.02.2015.,Word_min2doc)

>> OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto komunalni redar  (1 izvršitelj, m/ž)
(06.02.2015.,Word_min2doc)

 

 

2014.

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanc. obnove pročelja i krovova  zgrada – ponovljeno
(25.11.2014.,PDF_minPDF)

>> DOKUMENTACIJA ZA  PONOVLJENI  NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U SENJU
(09.11.2014.,PDF_minPDF)

>> NATJEČAJ  ZA  PODNOŠENJE PISANIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
(20.10.2014.,PDF_minPDF)

>> JAVNI POZIV za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova  zgrada (14.08.2014.,PDF_minPDF)

 >> UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na Oglas za komunalnog redara /icu, na određeno vrijeme 
(25.07.2014.,Word_min2Word) /Oglas objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 21. srpnja 2014./

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za kupoprodaju nekretnina
(15.06.2014.,PDF_minPDF)

>> NATJEČAJ za zakup javnih površina u svrhu postavljanja štandova prikupljanjem pisanih ponuda
(15.06.2014.,PDF_minPDF)

>> JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog automobila
(29.05.2014.,PDF_minPDF)

>> Natječaj za podnošenje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora
(09.03.2014.,PDF_minPDF)

>> Natječaj za podnošenje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora
(02.02.2014.,Word_min2Word)

>> NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za osnivanje prava građenja
(19.01.2014.,PDF_minPDF)

>> PLAN prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2014. godinu
(08.01.2014.,PDF_minPDF)

 

2013.

>> NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA  (2. prosinca  2013., PDF_min PDF)

>> JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Senja – područje poslovne zone BURNJAK (10. studenog 2013., DOC)

>> DOKUMENTACIJA ZA  PONOVLJENI  NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI «CESTARSKA KUĆA» U SENJU
(10. studenog 2013., DOC)

>> Javni poziv za korištenje dijela sredstava spomeničke rente Grada Senja namjenjenih sufinanciranju obnove pročelja zgrada (17. listopad 2013., DOC)

>> Natječaj za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora  (23. lipnja 2013.)

Natječaj za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora – ispravak
(07. 03. 2013.,PDF_min PDF)

Natječaj za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora (veljača 2013.,PDF_min PDF)

>> Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (rujan 2012.,PDF_min PDF)

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA