naslov
28.11.2019.
Adaptacija zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Senj

U tijeku su radovi na adaptaciji krovnog pokrova i fasade zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Senju.

Radovi predstavljaju nastavak potpisanog Ugovora o javnoj nabavi radova koji su dana 22. listopada 2019. godine, u Uredu gradonačelnika Grada Senja, potpisali DVD Senj kao investitor i tvrtka ING-GRADNJA d.o.o. iz Crikvenice kao izvođač radova.

Projektom adaptacije zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Senju obuhvaćena je sanacija njezinog krovnog pokrova, skidanje i demontaža dosadašnjeg salonitnog pokrova krova, ojačanje postojeće drvene krovne konstrukcije, krovopokrivački i limarski radovi te sanacija sjeveroistočnog dijela pročelja odnosno fasadnog zida.

Sredstava za realizaciju navedenog projekta osigurana su u proračunu Grada Senja kao donacija.

IMG-5d0cfeba6dd0134c01aa993b110d9dd1-V   IMG-6aa8a92b3d0ffb5079eff280fdaa83c9-V