Gradska uprava
Početna stranica      
 
 


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   

Zaključak 29. sjednice Gradskog poglavarstva o određivanju službene osobe za informiranje


Zaključak 29. sjednice Gradskog poglavarstva o određivanju
službene osobe za informiranje za ispis
( PDF, 78 KB)


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD SENJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

 

Klasa:022-06/06-01/01
Urbroj:2125-03/02-06-02
Senj, 6. veljače 2006.

 

Gradsko poglavarstvo Grada Senja na svojoj 29. sjednici, održanoj 06. veljače 2006. godine, razmatralo je prijedlog odluke o određivanju službene osobe mjerodavne za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Prihvaća se prijedlog odluke o određivanju službene osobe mjerodavne za ostvarivanje prava na pristup informacijama u predloženom tekstu.

 

 

Gradonačelnik

Zlatko Modrić, ing.v.r.

 

 

Dostaviti

1. Komisija za pitanja lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2. Ured Grada,
3. Dosje 29. sjednice Gradskog poglavarstva,
4. Pismohrana

 

 

Vrh stranice

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
 
     
         
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster