Gradska uprava
Početna stranica      
 

Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Gradsko vijeće

Upravna tijela Grada Senja

Radna tijela
Grada Senja

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   
Ustrojstvo Grada SenjaGRADSKO VIJEĆE

O NAMA
POZIVI NA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

IZVJEŠĆA SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

TIJELA GRADA SENJA:

Predstavničko tijelo: Gradsko vijeće
Gradonačelnik i dogradonačelnik
Gradska upravna tijela
Radna tijela Grada Senja

   

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU - 1. IZMJENE I DOPUNE
(Senj, 11. travnja 2013.) OBAVIJEST

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
(Senj, 18. veljače 2013.) OBAVIJEST


Prijedlog plana subvencioniranja poljoprivrednika za 2013. godinu
(Senj, 17. siječnja 2013.) OBAVIJEST

PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2013. godinu
(Senj, 9. siječnja 2013.) OBAVIJEST

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SENJA ZA 2013. GODINU
(Senj, 24. listopada 2012.) OBAVIJEST


PLAN prijama osoba za stručno osoposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu

(Senj, 07. veljače 2013.) OBAVIJEST

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI u skladu sa člankom 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) /ažurirano 04.03.2013./
(Senj, 04. ožujka 2012.) OBAVIJEST

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI u skladu sa člankom 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) /ažurirano 03.09.2012./
(Senj, 03. rujna 2012.) OBAVIJEST

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI u skladu sa člankom 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)
(Senj, 05. ožujka 2012.) OBAVIJEST


ODLUKA O KONAČNOJ LISTI UČENIKA - PRIMATELJA STIPENDIJE GRADA SENJA
(Senj, 23. studenog 2012.)

ODLUKA O KONAČNOJ LISTI SUDENATA - PRIMATELJA STIPENDIJE GRADA SENJA
(Senj, 23. studenog 2012.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA S PODRUČJA GRADA SENJA ZA AKADEMSKU GODINU 2012.-2013.
(Senj, 26.10.2012., PDF)

OBRAZAC ZA PRIJAVU - UČENICI
(Senj, 26.10.2012., Word)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA SENJA ZA AKADEMSKU GODINU 2012.-2013.
(Senj, 26.10.2012., PDF)

OBRAZAC ZA PRIJAVU - STUDENTI
(Senj, 26.10.2012., Word


PROGRAM korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2012. godini II. Izmjene i dopune
(Senj, 11. listopada 2012.) OBAVIJEST

ODLUKU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
(Senj, 11. listopada 2012.) OBAVIJEST


IZMJENE PLANA prijema osoba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2012. godinu
(Senj, 18. rujna 2012.) OBAVIJEST

FINANCIRANJE POTREBA I PROGRAMA ZA 2013. GODINU - KORISNICIMA SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA SENJA
(Senj, 07. rujna 2012.) JAVNI POZIV

FINANCIRANJE POTREBA I PROGRAMA ZA 2013. GODINU - MJESNI ODBORI
(Senj, 07. rujna 2012.) JAVNI POZIV


PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA GRADSKOG MUZEJA SENJ za 2012. godinu 1. izmjene i dopune
(Senj, 01. kolovoza 2012.) OBAVIJEST

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA SENJ ROBE, RADOVA I USLUGA za 2012. godinu
(Senj, 20. srpnja 2012.) OBAVIJEST


PREDSJEDNICI I ZAMJENICI PREDSJEDNIKA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SENJA
(Senj, 20. srpnja 2012.) OBAVIJEST


PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU - 5. IZMJENE I DOPUNE
(Senj, 23. studenog 2012.) OBAVIJEST

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU - 4. IZMJENE I DOPUNE
(Senj, 19. studenog 2012.) OBAVIJEST

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USUGA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU - 3. IZMJENE I DOPUNE
(Senj, 28. rujna 2012.) OBAVIJEST

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USUGA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU - 2. IZMJENE I DOPUNE
(Senj, 10. srpnja 2012.) OBAVIJEST

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USUGA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU - 1. IZMJENE I DOPUNE
(Senj, 04. svibnja 2012.) OBAVIJEST

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA GRADA SENJA ZA 2012. GODINU
(Senj, 21. veljače 2012.) OBAVIJEST


2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DOMA ZDRAVLJA – SENJ ZA 2012. GODINU
(Senj, 07. studenog 2012.) OBAVIJEST

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DOMA ZDRAVLJA – SENJ ZA 2012. GODINU
(Senj, 31. svibnja 2012.) OBAVIJEST

PLAN NABAVE DOMA ZDRAVLJA - SENJ ZA 2012. GODINU
(Senj, 21. veljače 2012.) OBAVIJEST


ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
(Senj, 06.07.2012.)


ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFECIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
(Senj, 06.07.2012.)

ODLUKA o stavljanju izvan snage odluke Gradskog vijeća Grada Senja o prekršajima protiv javnog reda i mira
(Senj, 06.07.2012.)

1. IZMJENE PROGRAMA korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2012. godini
(Senj, svibanj 2012.)

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOLONTIRANJU I STUČNOJ PRAKSI
(Senj, 29. svibnja 2012.)

PRIHVAĆEN PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA PLANA SUBVENCIONIRANJA POLJOPRIVREDNIKA ZA 2012. GODINU
(Senj, 16. svibnja 2012.)

PLAN PRIJEMA OSOBA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA 2012. GODINU
(Grad Senj, travanj 2012.)

PROGRAM korištenja sredstva Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2012. godini
(Senj, 22. veljače 2012.)

REZULTATI GLASOVANJA - IZBORI ZA MJESNE ODBORE NA PODRUČJU GRADA SENJA 2012. ( pdf, 8.55 MB)

ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ZA PODRUČJE GRADA SENJA
(Gospić, 14. veljače 2012.)

NEVRIJEME NA SENJSKOM PODRUČJU - AKTI, OBAVIJESTI I IZVJEŠĆA
(Senj, 10. veljače 2012.)

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SENJA ODRŽANE 7. VELJAČE 2012.
(Senj, 07. veljače 2012.)

IZMJENE PLANA VOLONTIRANJA RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA 2011. GODINU
(Senj, 07. listopada 2011.)

PLAN volontiranja radi osposobljavanja za 2011. godinu
(Senj, 5. travanj 2011.)

IZMJENE PLANA PRIJAMA u službu u upravna tijela Grada Senja u 2011. godini
(Senj, 03. kolovoza 2011.)  PDF, 74 KB

NA OSNOVI ZAKLJUČKA VLADE („NARODNE NOVINE“ BR. 32/2011) OBJAVLJUJEMO:
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
( pdf, 107 KB) (Senj, 07. travnja 2011.)

PLAN PRIJAMA u službu u upravna tijela Grada Senja u 2010. godini
(Senj, 27.01.2010.)  PDF, 74 KB

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVA I PROMIDŽBU za 2010. god.
(Senj,
20.01.2010.)  PDF, 78 KB

O B A V I J E S T -
O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA

(Senj, 09. listopad 2009.)

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVA I PROMIDŽBU za 2009. god.
(Senj,
09.02.2009.)  PDF, 79 KB

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU GRADA SENJA
(Senj, 29.05.2008.
)  PDF, 124 KB

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA I GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SENJA
za razdoblje siječanj- prosinac 2008. god
.
(Senj, 21.02.2008.)  PDF, 103 KB

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVA I PROMIDŽBU za 2008. god.
(Senj, 12.02.2008.
)  PDF, 79 KB

SOCIJALNI PROGRAM GRADA SENJA ZA 2008. godinu
(Senj, 12.02.2008.)  PDF, 84 KB

PROGRAM MJERA OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE
na području Grada Senja za 2008. god
.
(Senj, 12.02.2008.)  PDF, 122 KB

ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA
(Senj, 25.10.2006.)
 

ODLUKA O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA “BIVŠEG DRVNO INDUSTRIJSKOG POGONA U SENJU”
(Senj, 25.10.2006.)


IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA
(Službeni glasnik Grada Senja" br. 16/07 -
Senj, 30. studenog 2007.)

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA
(Senj, 12. travnja 2006.)

ODLUKU O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA
(Senj, 26. siječnja 2006.)

ODLUKU O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA SENJA
(Senj, 26. siječnja 2006.)Zakon o javnoj nabavi, članka 5. c
(Senj, 20. travnja 2010.) OBAVIJEST

KATALOG INFORMACIJA GRADA SENJA I ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA GRADA SENJA
(Senj, 04. siječanja 2010.)

Zaključak 29. sjednice Gradskog poglavarstva o određivanju službene osobe za informiranje (Senj, 6. veljače 2006.)

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA /23.06.2009./ ("Službeni glasnik Grada Senja" br. 6 od 29. lipnja 2009.)

STATUT GRADA SENJA /Senj, 23.06.2009./ ("Službeni glasnik Grada Senja" br. 6 od 29. lipnja 2009.)

 

Službeni glasnik Grada Senja
2013. godina

Službeni glasnik GS - Broj 1.
(16.01.2013.) PDF, 1.1 MB


Službeni glasnik Grada Senja
2012. godina

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA KAZALO ZA 2012. GODINU
PDF, 107 KB

Broj 10.
/449-536 str./ (21.12.2012.)

PDF, 1.06 MB

Broj 9.
/429-448 str./ (16.11.2012.)

PDF, 240 KB

Broj 8.
/397-428 str./ (31.10.2012.)

PDF, 460 KB

Broj 7.
/289-396 str./ (19.09.2012.)

PDF, 1.13 MB

Broj 6.
/275-286 str./ (06.07.2012.)

PDF, 332 KB

Broj 5.
/227-274 str./ (05.06.2012.)

PDF, 11.02 MB

Broj 4.
/139-266 str./ (23.03.2012.)

PDF, 1.33 MB

Broj 3.
/135-138 str./ (22.03.2012.)

PDF, 246 KB

Broj 2.
/117-134 str./ (12.02.2012.)

PDF, 502 KB

Broj 1.
/1-116 str./ (09.01.2012.)

PDF, 1.19 MB


Službeni glasnik Grada Senja
2011. godina

Broj 12.
/393-459 str./ (23.12.2011.)

PDF, 1.32 M
B

Broj 11.
/390-391 str./ (09.12.2011.)

PDF, 222 KB

Broj 10.
/363-389 str./ (28.11.2011.)

PDF, 388 KB

Broj 9.
/351-365 str./ (21.10.2011.)

PDF, 237 KB

Broj 8.
/347-350 str./ (14.10.2011.)

PDF, 212 KB

Broj 7.
/273-346 str./ (30.09.2011.)

PDF, 2.37 MB

Broj 6.
/270-272 str./ (26.08.2011.)

PDF, 179 KB

Broj 5.
/206-269 str./ (25.07.2011.)

PDF, 1.10 MB

Broj 4.
/143-205 str./ (25.05.2011.)

PDF, 2.16 MB

Broj 3.
/135-142 str./ (10.04.2011.)

PDF, 478 KB

Broj 2.
/39-134 str./ (06.04.2011.)

PDF, 3.48 MB

Broj 1.
/1-38 str./ (07.03.2011.)

PDF, 546 KB


Službeni glasnik Grada Senja
2010. godina

Broj 10.
/253-255 str./ (23.12.2010.)

PDF, 959 KB

Broj 9.
/253-255 str./ (15.12.2010.)

PDF, 297 KB

Broj 8.
/253-255 str./ (15.10.2010.)

PDF, 1.17 MB

Broj 7.
/253-255 str./ (27.09.2010.)

PDF, 204 KB

Broj 6.
/146-252 str./ (17.09.2010.)

PDF, 5.41 MB

Broj 5.
/140-145 str./ (21.07.2010.)

PDF, 3.64 MB

Broj 4.
/108-140 str./ (10.05.2010.)

PDF, 213 KB

Broj 3.
/51-107 str./ (06.04.2010.)

PDF, 561 KB

Broj 2.
/27-71 str./ (01.03.2010.)

PDF, 530 KB

Broj 1.
/1-26 str./ (25.01.2010.)

PDF, 231 KB


Službeni glasnik Grada Senja 2009. g

2009. godina (brojevi 1.-11.)

Službeni glasnik Grada Senja 2008. g

2008. godina (brojevi 1.-15.)

Službeni glasnik Grada Senja 2007. g

2007. godina (brojevi 1.-18.)

 

NADMETANJA


Grad Senj
OSTALA DOKUMENTACIJA

otvoreni postupak javne nabave
u predmetu nabave
RADOVI NA INFRASTRUKTURI RADNE ZONE CESTARSKA KUĆA - I FAZA

Dio Glavnog projekta koji se odnosi na radove koji su predmet nadmetanja

( komprimirana zip mapa, 16.2 MB)
(Senj, 26. rujna 2012.)
OBAVIJEST


SITE VISIT AND CLARIFICATION MEETING
(Senj, 8. ožujka 2012.) OBAVIJEST

QUESTIONES AND ANSWERS
(Senj, 8. ožujka 2012.) OBAVIJEST

PITANJA I ODGOVORI / QUESTIONES AND ANSWERS
(Senj, 23. veljače 2012.) OBAVIJEST


WORKS PROCUREMENT NOTICE CONSTRUCTION OF TRBUŠNJAK SETTLEMENT SEWAGE SYSTEM
(Senj, 4. siječnja 2012.) OBAVIJEST


Gradski muzej Senj

OSTALA DOKUMENTACIJA
otvoreni postupak javne nabave
u predmetu nabave
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆE RUŠEVINE I GRADNJI POSLOVNE GRAĐEVINE (PO+P+1) U SENJU - V FAZA

Dio Glavnog projekta koji se odnosi na dio radova koji su predmet nadmetanja, sheme elektroinstalacija
( pdf, 6.44 MB)
(Senj, 28. kolovoza 2012.)
OBAVIJEST

Dio Glavnog projekta koji se odnosi na dio radova koji su predmet nadmetanja, sheme vodoinstalacija
( pdf, 1.67 MB)
(Senj, 28. kolovoza 2012.)
OBAVIJEST


Gradski muzej Senj

OSTALA DOKUMENTACIJA
otvoreni postupak javne nabave
u predmetu nabave
RADOVI NA GRADSKOJ VIJEĆNICI - LOŽI U SENJU -
SANACIJA I REKONSTRUKCIJA NOSIVE KONSTRUKCIJE

Dio Glavnog projekta koji se odnosi na radove koji su predmet nadmetanja
( pdf, 10.68 MB)
(Senj, 9. kolovoza 2012.)
OBAVIJEST

---------------------------------------------------

Gradski muzej Senj

OSTALA DOKUMENTACIJA
otvoreni postupak javne nabave
u predmetu nabave
RADOVI NA ETAPNOJ OBNOVI TVRĐAVE NEHAJ U SENJU

Dio Glavnog i izvedbenog projekta koji se odnosi na radove koji su predmet nadmetanja
( pdf, 1.57 MB)
(Senj, 9. kolovoza 2012.)
OBAVIJEST


 
 


PREDSTAVNIČKO TIJELO

GRADSKO VIJEĆE 2009.-2013.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo jedinice lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Senja, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Grada Senja.

Gradsko vijeće ima 15 članova.

Željko Nekić, predsjednik Gradskog vijeća
Krešimir Šojat, potpredsjednik
Željko Nekić, dipl. oec., potpredsjednik
Neven Mudrovčić, dipl. ing. el.
Mira Nekić Lopac, dr. med.
Tome Devčić, dipl. ing. šum.
Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum.
Tomislav Boras
Krešimir Blažević, dipl. ing. 
Dean Babić, upr. prav.
Josip Filipović, ing.
Dean Orlić, bacc. oec.
Tomislav Lopac, prof.
Mile Šojat
Josip Šojat

 

 
   

Gradonačelnik: Darko Nekić, prof.

Dogradonačelnik: Miroslav Prpić, dr. med.

 

 
   
     

     

GRADSKA UPRAVNA TIJELA

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja i poslova državne uprave prenijetih na Grad Senj ustrojavaju se gradska upravna tijela.

Upravna tijela Grada Senja su;

1. Opći upravni odjel
2. Odjel za financije i gradski proračun
3. Ured grada

Radno vrijeme: 7,00 – 15, 00 h, pauza: 10,00 – 10,30 h


Opći upravni odjel

Općim upravnim odjelom rukovodi pročelnik
Pročelnik Mislav Bilović, dipl. iur., tel; 053/881-142

U općem upravnom odjelu ustrojavaju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice;
a) Odsjek za gradsku imovinu
b) Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav
c) Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, investicije, malo i srednje poduzetništvo,
d) Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu.Odjel za financije i gradski proračun

Odjelom za financije i gradski proračun rukovodi pročelnik
Pročelnik Branka Katalinić, dipl. oec., tel; 053/884-037Ured Grada

Uredom Grada rukovodi pročelnik
Pročelnik Maja Matičić, dipl.iur., tel; 053/884-654RADNA TIJELA GRADA SENJA

Sukladno članku 42. Statuta Grada Senja ("Službeni glasnik Grada Senja" br. 6/09) Gradsko vijeće na konstituirajućoj sjednici osniva:
Odbor za izbor i imenovanje
Odbor ta Statut, poslovnik i propise
Mandatnu komisiju


Gradsko vijeće na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 9. lipnja 2009. godine osnovalo je Odbor za izbor i imenovanje u koji su imenovani:
Mira Nekić Lopac, dr. med - predsjednik
Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum., član
Željko Nekić, dipl. oec., član
Neven Mudrovčić, dipl. ing. el., član
Krešimir Blažević, član

U Odbor za Statut, poslovnik i propise imenovani su:
Tome Devčić, dipl. ing. šum., predsjednik
Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum., član
Krešimir Šojat, član
Dean Babić, upr. prav., član
Tomislav Boras, član

U Odbor za javna priznanja imenovani su:
Mira Nekić Lopac, dr.med., predsjednik
Krešimir Šojat, član
Tomislav Boras, član
Neven Mudrovčić, dipl.in.el., član
Alan Tomljanović, član

U Odbor za međugradsku suradnju imenovani su:
Milan Šojat, predsjednik
Željko Nekić, član
Milan Nekić, dipl.oec., član
Željko Nekić, dipl.oec., član
Josip Babić
, član

U Mandatnu komisiju imenovani su:
Neven Mudrovčić, dipl.ing.el., predsjednik
Dean Orlić, bacc. oec., član
Josip Šojat, član
Tomislav Boras, član
Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum., član

 
  Vrh stranice    
     

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
 
     
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster