Događaji
Početna stranica  


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   

Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Senja o postavljanja tzv. „sponzoriranih linkova“ na web stranice Grada Senja (www.senj.hr)

Senj, 14.08.2006.


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJAGRAD SENJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

 

Klasa:022-05/06-01/37
Urbroj: 2125-03/02-06-03
Senj, 14. kolovoza 2006.g.

 

Gradsko poglavarstvo Grada Senja na svojoj 60. sjednici, održanoj 14. kolovoza 2006. godine razmatralo je o zakupu web stranice Grada Senja, te donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

1. Utvrđuje se na web stranici Grada Senja www.senj.hr mogućnost postavljanja tzv. „sponzoriranih linkova“.

2. Cijena zakupa dijela web stranice Grada Senja www.senj.hr godišnje iznosi:

a) početna stranica (do 10 linkova)
•  za sponzorirani samostalni link …………………………………………500 kn
•  za sponzorirani link u sklopu stranice Grada Senja …………750 kn

b) ostale stranice
•  za sponzorirani samostalni link ………………………………………… 250 kn
•  za sponzorirani link u sklopu stranice Grada Senja ………… 500 kn

3. Sa zainteresiranim osobama sklopit će se poseban ugovor.

4. Cijena se plaća jednokratno za cijelu kalendarsku godinu.

 

GRADONAČELNIK
Zlatko Modrić, ing.

 

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
Vrh stranice
   
 
Grad Senj, Gradska uprava, Stara cesta 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster