GRADONAČELNIKOV OSVRT NA POSTIGNUTE REZULTATE U PROTEKLOJ GODINI
Početna stranica    


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

 

GRADONAČELNIKOV OSVRT NA POSTIGNUTE REZULTATE U PROTEKLOJ GODINI

(Senj, 7. siječnja 2013.)


             

GRADONAČELNIKOV OSVRT NA POSTIGNUTE REZULTATE U PROTEKLOJ GODINI

„Unatoč svjetskoj, europskoj i hrvatskoj krizi i recesiji, Grad Senj je zajedno sa svojom Razvojnom agencijom počeo realizirati projekte za koje su bespovratna sredstva dobivena iz predpristupnih fondova Europske unije,  a riječ je o uređenju Parka Nehaj i izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Trbušnjak“, rekao je gradonačelnik osvrćući se na rad u protekloj godini  i dodao da je Grad Senj pokazao kako je u suradnji s gradskom Razvojnom agencijom sposoban pripremiti i kandidirati „velike“ projekte na natječaje EU te da su isti i kvalitetni što dokazuje činjenica da su odobreni. Njihova ukupna vrijednost veća je od 14 milijuna kuna.

U prošloj godini, naglasio je gradonačelnik, počelo se s realizacijom poslovnih zona kako je i obećano poduzetnicima. U poslovnoj zoni Cestarska kuća izvode se radovi na infrastrukturi, a u zoni Burnjak iznad Svetog Jurja rasprodane su sve parcele. Obje zone će se ove godine staviti u funkciju.

„U 2012. je bilo i niz manjih zahvata na izgradnji komunalne infrastrukture. Primjerice, završili smo radove u Ulici Petra Kružića u Senju i konačno, nakon 30 godina, stanarima te ulice omogućili normalan pristup kućama, a krenuli smo i u rješavanje vodoopskrbe za preostala mjesta uz obalu. Tako je u tijeku izgradnja vodovoda za naselje Prizna čiju izgradnju sufinancira Europska investicijska banka te vodovoda za naselja Pejice-Josinovac, a kada se njihova izgradnja završi, sva veća priobalna mjesta na našem području imat će riješeno pitanje vodoopskrbe.

Uz to, kroz projekte male vrijednosti uređujemo nekoliko točaka koje su do sada narušavale izgled grada. To je prostor Travice te parkiralište ispred Policije gdje je Komunalac ujedno uložio sredstva u rješavanje pitanja gubitaka vode, a hortikulturnim uređenjem ti će prostori ovo proljeće dobiti svoju konačnu vizuru. Uz to, donijeli smo i važne prostorno-planske dokumente, među ostalim i urbanistički plan uređenja Svetoga Jurja, što je bio preduvjet za investicije koje se na tom prostoru trebaju dogoditi. To se prije svega odnosi na privođenje svrsi derutnog objekta u centru Svetog Jurja koji je u vlasništvu tvrtke Mikić jer smo ovim planom praktički uvažili sve zahtjeve investitora. I sada su stvoreni svi preduvjeti da se u objekt može investirati i investitor više nema izgovor da ne može ulagati jer grad nije donio plan. Ovih dana usvajamo i UPU Bunice čime će biti završen ciklus prve faze ulaganja u prostorne planove s kojom smo krenuli 2008. i u koju smo uložili više od 3 milijuna kuna.Ta se ulaganja međutim ne vide konkretno kao neka materijalna građevina na terenu, međutim prostorni planovi su preduvjet razvoja grada.“ Sve je to gradonačelnik naveo kao najvažnije poteze za razvoj grada u 2012. i dodao kako se u prošloj godini radilo i na projektnoj dokumentaciji za još neke projekte čija će realizacija početi u ovoj, 2013. godini.

“ Za nekoliko dana raspisujemo natječaj za izgradnju plaže i šetnice Škver te za prvu fazu Doma za stare i nemoćne osobe, što ne bi bilo moguće da za te projekte prethodno nismo uložili znatan novac u projektnu dokumentaciju i ishodili sve potrebne dozvole. Projekti Park Nehaj i Škver će dati novi doprinos senjskom turizmu u vidu nove turističke ponude, a Dom za stare i nemoćne osobe trebao bi konačno riješiti problem smještaja osoba treće životne dobi koji u gradu postoji više od 40 godina. Znam da Dom neće biti ni brzo ni lako izgrađen, ali mi ćemo ove godine početi s radovima, s tim da nam se ozbiljne mogućnosti za snažnije financiranje, odnosno kreditiranje radova na Domu, otvaraju 2014. kada završava otplata postojećih gradskih kredita. Uz to, za strukturne fondove EU pripremamo projektnu dokumentaciju uređenja centra grada. Potkraj 2012. provedena su arheološka istraživanja na Pavlinskom trgu, a ona su bila preduvjet za izdavanje lokacijske dozvole za uređenje cijelog prostora stare jezgre od obale do Velikih vrata. Plan je da se do 1. srpnja ishode sve potrebne dozvole kako bi se ovaj projekt, težak oko 20 milijuna kuna, mogao kandidirati za strukturne fondove koji nam se otvaraju nakon 1.srpnja i ulaska Hrvatske u EU. Imamo i jedan cijeli niz manjih projekata za koje također spremamo projektnu dokumentaciju, tako da ćemo spremno dočekati kandidaturu za strukturne fondove.

U ovoj se godini također planira izvršiti sanacija odlagališta otpada u Sv.Jurju, za što su osigurana sredstva u gradskom proračunu, a rješenje problema vezanog za imovinsko - pravne odnose je pri kraju“, rekao je Nekić.

Kao najveće postignuće gradonačelnik Nekić ističe da se neće povećavati opterećenja građanima ni poduzetnicima. „Svjedoci smo da su na državnoj razini praktično svi porezi povećani. Međutim, Grad Senj svoje izvorne poreze neće povećavati. Osobito sam ponosan i na činjenicu da općenito od 2006. godine, otkada sam na ovoj funkciji, u poslovanju nismo imali niti jednu aferu koja bi upućivala na poslovanje Grada koje bi bilo u suprotnosti sa zakonom. Svi nalazi revizije i svi nalazi kontrola koje su poduzimala i druga državna tijela u Gradu Senju bila su pozitivna. Nismo stvorili ni jedan veliki sudski spor, poput spora s poduzećem Velebit. Dapače, rješavali smo i te stare sporove“, rekao je gradonačelnik i dodao kako je unatoč teškom stanju zbog krize zadovoljan stanjem Proračuna jer Grad Senj uredno servisira svoje obaveze.

 

 

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
     
Vrh stranice
   
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster