Događaji - ODRŽANA 32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
Početna stranica      


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   

ODRŽANA 32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA

(Senj, 14. siječnja 2013.)

 

ODRŽANA 32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA

Gradsko vijeće Grada Senja donijelo je još jedan u nizu planova koji je proizašao iz izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Senja - Urbanistički plan uređenja prigradskog naselja Bunica. Kako su ispred izrađivača plana pojasnili predstavnici Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o. Zagreb, osim definiranja građevinskih područja i uvjeta gradnje, Urbanistički plan uređenja Bunice definira i područja postojećih auto - kampova. Također je predviđena i izgradnja pristaništa, a sve to kako je rečeno omogućit će daljnji razvoj ovog naselja.

Donesena je i odluka o tzv. ciljanim izmjenama Urbanističkog plana uređenja Senja kojima će se detaljno razraditi područje postojećeg autokampa Škver. Prema pojašnjenju, u izmjene se ide na inicijativu vlasnika zemljišta na tom području koji sukladno zakonu o gradnji i financira ove izmjene plana, dok će gradske službe voditi samu propisanu proceduru izmjena.
Vijećnici su usvojili i prijedlog nove odluke o zakupu i kupoprodaji gradskih poslovnih prostora. Usklađena je sa zakonskim odredbama, a donesena je i izmjena odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju grada Senja kojom se broj članova Vijeća s dosadašnjih 11 povećava na 14 članova jer su u rad Vijeća uključeni i predstavnici inspekcijskih i komunalnih službi.

 

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

   
   
 
       
           
           
Vrh stranice
 
   
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.htnet.hr
webmaster