CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SENJ
Početna stranica      
 
 


Zemljopisni položaj

Gradska uprava

Povijest

Turizam

Međunarodna
suradnja

Obavijesti

Događaji

Kontakti

   

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB SENJ


 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SENJ
VJENCESLAVA NOVAKA 4
Tel.:882-930, 882-929
                                     
                                                                          
Centar kao javna ustanova posreduje u ostvarivanju prava i usluga  sukladno zakonu o socijalnoj skrbi.

Prava u sustavu socijalne skrbi su:

 • Pomoć za uzdržavanje
 • Jednokratna pomoć
 • Potpore za obrazovanje
 • Osobna invalidnina
 • Doplatak za pomoć i njegu
 • Status (roditelja)  njegovatelja
 • Naknada do zaposlenja

Socijalne usluge koje pruža Centar:

 • Prva socijalne usluga (informiranje korisnika)
 • Usluga savjetovanja i pomaganja
 • Usluga obiteljske medijacije
 • Usluga stručne pomoći u obitelji
 • Usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja
 • Usluge boravka i smještaja
 • Usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju

Centar je nadležan za poduzimanje mjera iz obiteljsko pravne zaštite koje su regulirane obiteljskim zakonom  - zaštita djece, braka i obitelji,kao i obavljanje poslove skrbništva za djecu i odrasle osobe. 

Misija ustanove
„Kao ustanova s javnim ovlastima želimo pružiti našim korisnicima kvalitetnu uslugu koja je usmjerena na njihovu odredbi i podizanje kvalitete njihova života u zajednici.“
Vizija ustanove
„Želimo napredovati kako bi naši korisnici bili zadovoljni pružanjem usluga.“ 

 


>> DOKUMENTI POTREBNI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

>> POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU PRAVA NA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE

>> DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Vrh stranice

Panorama

Knjiga gostiju

Senjske besede

Foto galerija

Glagoljica

 
 
     
         
 
Grad Senj, Gradska uprava, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 053/881-162, tel/fax 053/881-119
grad-senj@gs.t-com.hr
webmaster