Memo_Senj_panorama4
15.07.2020.
7. SJEDNICA MANDATNE KOMISIJE – 15. SRPANJ, 2020

Saziv 7. sjednice Mandatne komisije za 15. srpnja 2020. g. s početkom u 20:00 sati koja će se održati u Uredu gradonačelnika Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2.

Saziv 7. sjednice Mandatne komisije

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA