Memo_Senj_panorama4
15.02.2021.
27. sjednica Odbora za Financije i gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja – 17. veljače, 2021. sa početkom u 8:00 sati

27. sjednica Odbora za Financije i gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja održati će se 17. veljače, 2021. sa početkom u 8:00 sati u u prostorijama Gradske uprave Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2.

Saziv 27. sjednice Odbora za Financije

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA