Memo_Senj_panorama4
05.11.2020.
25. sjednica Odbora za Financije i gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja – 6. studenoga, 2020. sa početkom u 8:00 sati

25. sjednica Odbora za Financije i gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja održati će se 6. studenoga, 2020. sa početkom u 8:00 sati u u prostorijama Gradske uprave Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2.

Saziv 25. sjednice Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja