MEMO-GRAD-SENJ
08.04.2019.
16. sjednica Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu…8. travnja 2019. u 14,00 sati

16. sjednica Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja, 8. travnja 2019. u 14,00 sati

>>Saziv Odbora za Financije