MEMO-GRAD-SENJ
20.11.2018.
16. sjednica Gradskoga vijeća, 13. sjednica Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada i 19. sjednica Odbora za statut, poslovnik i propise

16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Senja, 27.11.2018. (utorak) s početkom u 16 sati

>>Poziv na 16. sjednicu Gradskoga vijeća

13. sjednica Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada, 26.11.2018. (ponedjeljak) s početkom u 17 sati

>>SAZIV ODBORA ZA FINANCIJE

19. sjednica Odbora za statut, poslovnik i propise, 26.11.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati

>>SAZIV ODBORA ZA STATUT