Memo_Grad_Senj_634_07
03.09.2018.
Poziv na 11. sjednicu Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama

11. sjednica Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja
/05. rujna (SRIJEDA) 2018. g. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2/

>>Poziv na 11. sjednicu Odbora za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja